สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : การแต่งงาน มุสลิมะหฺ ครอบครัวและมรดก

การทำโครงการเก็บเงินครัวละ 30 บาท ช่วยเหลือ ครอบครัวผู้เสียชีวิต

(1/1)

อาสิด:
 salam  ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รวมตัวกันตั้งกฎระเบียบจัดทำโครงการสง
เคราะห์ครอบครัวผู้ ตาย   ครอบครัวละ30บาท ถามว่า เงินที่ได้จากการสงเคราะห์นั้นจะเป็นมรดกหรือไม่

อาสิด:
 salam ครับ อ.อาจารย์ คือทางหมู่บ้านผม มีการเก็บเงินคนละ30บาท เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ตาย ในการจัดการมายัต อยากจะถามว่า เมื่อครอบครัวหนึ่งครอบครัวใด ได้รับเงินดังกล่าวที่เหลือจากการจัดการมายัต เงินส่วนดังกล่าวจะเป็นมรดกหรือไม่ อย่างไร หรือเงินนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร

อาลี เสือสมิง:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

เงินที่เก็บมาจากสมาชิกโครงการนี้ เป็นเงินที่เก็บหลังจากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิกแล้ว และไม่ใช่สิทธิของผู้เสียชีวิตที่มีมาก่อนการเสียชีวิต แม้ภายหลังการเสียชีวิตของบุคคลนั้นแล้วก็ไม่ใช่สิทธิผูกพันของผู้เสียชีวิตอยู่ดี แต่เป็นเงินที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต เงินที่เก็บจากสมาชิกในโครงการนี้จึงไม่ใช่มรดกของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด โดยให้ถือเป็นสิทธิของทายาทหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในการนำไปใช้จ่ายตามความเหมาะสม

والله أعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version