สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : การทำฮัจย์

ทำอุมเราะหก่อนทำฮัจ

(1/1)

อัดนาน:
จะไปทำอุมเราะห ช่วงเมษายนนี้ แต่ยังไม่เคยทำฮัจญ อยากทราบว่าการทำอุมเราะหใช้ได้หรือเปล่า

อาลี เสือสมิง:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

อนุญาตให้บุคคลทำอุมเราะฮ์ก่อนการทำฮัจญ์ได้ และการทำอุมเราะฮ์ของบุคคลที่ยังไม่ได้ทำฮัจญ์ทีเป็นฟัรฎูถือว่าใช้ได้ เพราะท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และเหล่าเศาะหาบะฮฺได้ทำอุมเราะฮ์ก่อนหน้าที่พวกท่านจะได้ประกอบพิธีฮัจญ์ฟัรฎูในปีฮัจญะตุลวะดาอ์

(ฟะตะวา อัล-ลัจญ์นะฮ์ อัด-ดาอิมะฮ์ ลิลบุฮูษ อัล-อิลมียะฮ์ วัล-อิฟตาอ์ : ชัยค์ อะห์หมัด อิบนุ อับดิรรอซซาก อัด-ดัรวีช รวบรวมและเรียบเรียงเล่มที่ 11 หน้า 318-319 คำฟัตวาเลขที่ 3924 , 9561)

والله أعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version