ไขปัญหาคาใจ... > คำถามที่รอคำตอบ

การจ่ายซากาต

(1/1)

ฟิตรี:
 salam
มีเงินในบัญชียอดปัจจุบัน 120,250 บาท (ซึ่งเป็นเงินที่กู้มาแต่ครบระยะเวลาหนึ่งปีแล้ว) เงินจำนวนนี้ถูกถอน และฝากเข้า ในระหว่างที่เก็บในบัญชีในหนึ่งปีนี้  (หมายถึงว่า ไม่ใช้เงินก้อนที่อยู่นิ่งๆ) อยากทราบว่า 1.ต้องจ่ายซากาตไหม    2.ต้องจ่ายเท่าไร   3. ต้องจ่ายซากาตภายในเดือนรอมฎอนปีนี้ให้หมดรึไหม  4. สามารถจ่ายแบบไหน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version