สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : การทำฮัจย์

การทำฮัจย์และอุมเราะฮ์แทนพ่อแม่ที่เสียไปแล้วหรือยังมีชีวิต นั้นทำได้หรือไม่

(1/1)

อาลี เสือสมิง:
:) การทำฮัจย์และอุมเราะฮ์แทน พ่อแม่ที่เสียไปแล้ว หรือ ยังมีชีวิต นั้น ทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ มีวิธีการอย่างไร? รบกวน อ.อาลี ด้วยนะครับ

ถามโดย Rbidin
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 05:37:40 AM »

อาลี เสือสมิง:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛


อนุญาตให้ผู้เป็นทายาท  (วาริซฺ)  หรือคนอื่นที่ไม่ญาติประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺแทนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว  ไม่ว่าผู้ตายจะได้สั่งเสีย  (วะซียะฮฺ)  ไว้หรือไม่ก็ตาม  

ทั้งนี้เมื่อปรากฏว่าผู้ตายมีความสามารถในขณะที่มีชีวิตอยู่  แต่ยังไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺ  กรณีนี้เมื่อผู้ตายมีทรัพย์มรดกทิ้งเอาไว้  แต่ถ้าไม่มีทรัพย์มรดกก็ไม่วาญิบเหนือผู้เป็นทายาท  ส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่สูงอายุหรือมีโรคเรื้อรังหรือมีโรคเจ็บป่วยไม่หวังหาย  (ด้วยการยืนยันของแพทย์ที่เชื่อถือได้)  หรือชราภาพโดยไม่สามารถพยุงตัวบนพาหนะได้นอกจากต้องได้รับความลำบากแสนสาหัส  ซึ่งเรียกว่า  ผู้ทุพพลภาพ  (อัลมะอฺฏู๊บ)  การทำฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺแทนบุคคลดังกล่าวถือว่าใช้ไม่ได้นอกจากต้องได้รับอนุญาตจากเขาเสียก่อน  และจำเป็นที่บุคคลดังกล่าวต้องตั้งผู้ทำแทน  

ถ้าหากว่าเขามีทรัพย์ที่จะเป็นค่าจ้างแก่ผู้ที่ทำฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺแทนอันเป็นทรัพย์ที่เหลือจากค่าเลี้ยงดูครอบครัว  ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องอยู่ในระยะทางระหว่างเขากับนครมักกะฮฺ  2  มัรฮะละฮฺขึ้นไป  แต่ถ้าอยู่ในระยะทางที่น้อยกว่า  2  มัรฮะละฮฺ  ก็จำเป็นต้องทำฮัจญ์ด้วยตัวเอง  เพราะสามารถแบกเขาใส่คานหามไปได้  เป็นต้น  

แต่ถ้าหากว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีทรัพย์แต่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทำฮัจญ์แทนเขาได้ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือหลานทั้งหญิงและชาย  ก็จำเป็นที่บุคคลดังกล่าวต้องตั้งคนทำแทน  โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะทำฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺแทนนั้น  ต้องทำฮัจญ์ฟัรฎูหรืออุมเราะฮฺฟัรฎูแก่ตัวเองแล้ว  ถึงจะเป็นผู้ทำแทนให้ได้  (มะนาซิกุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮฺ  ;  อันนะวาวีย์  หน้า  100-102)


والله أعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version